VINSKA DRUŽBA SLOVENIJE, d.o.o.

Kongresni trg 14
1000 Ljubljana
T: +3861 244 18 00
F: +3861 244 18 06
E-pošta: info@vinskadruzba.si

Že 40 let povezujemo tržne leaderje

Mednarodna federacija za vino in žgane pijače – FIVS

(direktna povezava na www.fivs.org)
(Fédération Internationale des Vins et Spiritueux) s sedežem v Parizu

Je mednarodna poslovna zveza, ki se zavzema za promocijo uspešne svetovne industrije alkoholnih pijač, sledeč načelom korporativnosti in socialne odgovornosti ter trajnostnega razvoja usmerjenega k porabnikom, v prid gospodarstva, ki temelji na prostem pretoku blaga. Vinska družba Slovenije je bila sprejeta v to organizacijo leta 1992.

Med 19. in 21. junijem 2003 smo po desetih letih članstva v FIVS v Portorožu organizirali Mednarodno konferenco in 53. Generalno skupščino. Organizacijo so finančno in materialno podprli tudi MKGP, GZS – Združenje živilske industrije in Slovenska turistična organizacija.
Srečanja so se udeležili vsi pomembni predstavniki FIVS-a z različnih koncev sveta, predstavniki številnih predstavnikov nacionalnih federacij, multinacionalk in mednarodnih organizacij. Naj omenimo samo nekatere:
James P. Finkle - predsednik FIVS-a (Constellation Brands Inc.);
Jean Jacques Delhay – podpredsednik FIVS-a;
Rudy Van Der Stappen - DG AGRI EU;
Astrid Lulling - predsednica Intergroup Wine and Spirits EU parlamenta, ki se trudi za razumevanje vinske problematike med člani EU parlamenta, so močna lobistična skupina za probleme vinogradništva in vinarstva ter sprejemanje ustrezne zakonodaje. Sodelujejo z organizacijami civilne družbe in jih občasno vabijo k svojemu delu;
Helmut Wagner - direktor The Amsterdam Group s sedežem v Bruslju. Skupina deluje na področju samoregulative označevanja in znanstvenih raziskav o vplivu alkoholnih pijač. Imajo tudi organizacijo za delo na terenu, ki preučuje socialni aspekt. To so neformalne organizacije za odgovorno uporabo alkohola in izobraževanje;
Greg Hodson – eden od izvršnih direktorjev pri E&J Gallo Winery;
Federico Castelluci – generalni direktor OIV;
Yann Juban – pomočnik generalnega direktorja OIV;
Arthur Libertucci - TTB (Tax and Trade Bureau) je predstavil delo urada, ki pobira davke in nadzira promet z vinom v ZDA na federalni ravni. Med drugim potrjujejo tudi etikete za vsa vina na tem trgu;
Milward Corbet John - Wine & Spirit Association of G.B. & Northern Ireland;
in še mnogi drugi.
Gostje so se v treh dneh bivanja v Sloveniji bližje spoznali s številnimi vini članic Vinske družbe Slovenije (takrat še Poslovne skupnosti za vinogradništvo in vinarstvo Slovenije) ter obiskali nekatere kleti (Vinakoper, Jeruzalem Ormož, …).
This website uses cookies. Some cookies ensure that the website is correctly displayed, while others can be used to make your browsing experience easier. Cookies also allow us to keep track of the number of visitors our website has had, and ensure proper operation of plugins which enable content sharing.
If you continue to browse our website, it will be considered that you are accepting any cookies that might be used.
Decline cookies