VINSKA DRUŽBA SLOVENIJE, d.o.o.

Kongresni trg 14
1000 Ljubljana
T: +3861 244 18 00
F: +3861 244 18 06
E-pošta: info@vinskadruzba.si

Že 40 let povezujemo tržne leaderje

Zakonodaja s področja vina (Vir: MKGP)1. Slovenska zakonodaja


2. Evropska zakonodaja3. Navodila, dokumenti, obrazci, informacijePrestrukturiranje vinogradov:


1. Uredba o ureditvi trga z vinom
2. Pravilnik o vrednostih, potrebnih za pripravo programa prestrukturiranja v vinskem letu 2005/2006 (Ur. L. RS, št. 6/2005)

3. Pravilnik o vrednostih, potrebnih za pripravo programa prestrukturiranja v vinskem letu 2006/2007 (Ur. L. RS, št. 29/2006)

4. Pravilnik o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje programa prestrukturiranja v vinskem letu 2007/2008 in koeficientu za izračun višine podpore za prestrukturiranje v vinskem letu 2006/2007 (Ur.L. RS, št. 27/2007)

5. Pravilnik o vrdnostih, potrebnih za ovrednotenje programa prestrukturiranja v vinskem letu 2008/2009, in koeficient za izračun višine podpore za prestrukturiranje v vinskem letu 2007/2008 (Ur. L. RS, št. 19/2008)

6. Merila za meritev površine vinogradov na kraju samem do vključno vinskega leta 2007/2008

7. Merila za meritev površine vinogradov na kraju samem od vinskega leta 2008/2009 dalje (.pdf)

8. Pravilnik o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2009/2010, in predvidenem deležu sofinanciranja v vinskem letu 2008/2009 (Ur.l. RS, št. 23/2009, 38/10)

9. Pravilnik o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2010/2011, in predvidenem deležu sofinanciranja v vinskem letu 2009/2010 (Ur. L. RS, št. 38/10)
Podpore za promocijo vina:


Obrazci za uveljavljanje podpore za promocijo vina na trgih tretjih držav:
- zahtevek za povrnitev upravičenih stroškov za promocijo vina na tretjih trgih (.xls)
- specifikacija računov po posameznih izvedenih dejavnostih (.xls)
- specifikacija ostalih stroškov po posameznih izvedenih dejavnostih (.xls)

Obrazci, pomoč de minimis - zahtevek za dodelitev podpore vinarskemu sektorju za promocijske, izobraževalne in svetovalne dejavnosti (priloge 1 do 5 Uredbe o ureditvi trga z vinom (Ur. l. RS, št. 69/08, 77/08, 27/09 in 29/10) - neuradno prečiščeno besedilo, glede katerega se ne jamči odškodninsko ali kako drugače). Zahtevek se vloži na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana.
This website uses cookies. Some cookies ensure that the website is correctly displayed, while others can be used to make your browsing experience easier. Cookies also allow us to keep track of the number of visitors our website has had, and ensure proper operation of plugins which enable content sharing.
If you continue to browse our website, it will be considered that you are accepting any cookies that might be used.
Decline cookies